MVH hírlevél 91. szám, 2014.február 17

Hírek


Tájékoztatás a kárenyhítési hozzájárulások befizetésének rendjéről

2014-02-17
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a 2014. évi kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség összegét az egységes kérelemben bejelentett területek és hasznosítási kódok figyelembevételével állapítja meg 2014. július 15-ig, amelyről határozatban értesíti a gazdálkodókat.

Közlemények


25/2014. (II. 10.) számú MVH Közlemény
2014-02-12
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről.
Határidő: kifizetési kérelmet a jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. május 31-ig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül jogosultak benyújtani.24/2014. (II. 3.) számú MVH Közlemény
2014-02-03
A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról.
Határidő: támogatási kérelmet 2014. február 15. – 2014. március 14. között lehet benyújtani postai úton.

 

23/2014. (I.31.) számú MVH Közlemény
2014-01-31
A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 30/2013 (I.25.) MVH Közlemény módosításáról.
Határidő: az átírási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak: tárgyév február 1. – április 1.
Figyelem! gazdaságátadási támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó jogerős határozattal rendelkező átadó és a határozatban megnevezett átvevője esetében a határidő: szeptember 30.

22/2014.(I. 28.) MVH Közlemény
2014-01-30
A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról.
Határidő: az átírási kérelmek benyújtására nyitva álló idő szak:
tárgyév február 1. – április 1.
Figyelem! gazdaságátadási támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó joger ős határozattal rendelkező átadó és a határozatban megnevezett átvev ője esetében a határid ő: szeptember 30.

Tájékoztatók


Segédlet az óvoda-, és iskolatej támogatási összeg kiszámításához (2014. január-februári időszak)
2014-02-14


TÁJÉKOZTATÓ az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet végrehajtásáról

2014-02-14