MVH hírlevél 113. szám, 2015. május 8.

Tájékoztatók

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. május 4. és 2015. május 15. között a Központi Ügyfélszolgálat meghosszabbított ügyfélfogadási munkarendje a következő:

- Május 4-én (hétfő): 8:00 - 17.00 óráig
- Május 5-én (kedd): 8:00 - 17.00 óráig
- Május 6-án (szerda): 8:00 - 17.00 óráig
- Május 7-én (csütörtök): 8:00 - 17.00 óráig
- Május 8-án (péntek): 8:00 - 17.00 óráig

- Május 9-én (szombat): 8:00 - 16.00 óráig

- Május 11-én (hétfő): 8:00 - 17.00 óráig
- Május 12-én (kedd): 8:00 - 17.00 óráig
- Május 13-án (szerda): 8:00 - 17.00 óráig
- Május 14-én (csütörtök): 8:00 - 17.00 óráig
- Május 15-én (péntek): 8:00 - 17.00 óráig

A szokásostól eltérő időintervallumban hivatalunk Központi Ügyfélszolgálata csak telefonos ügyfélszolgálatot teljesít.

Forráskimerülés miatt zárult a benyújtás a tanyabusz pályázat 2-es célterületén

 

A nagy érdeklődés miatt a támogatási igény meghaladja a jogszabályban előirányzott keretösszeget, ezért az Irányító Hatóság a 12/2015.(V. 7.) számú Közlemény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcím 2. célterületére vonatkozóan a mai napon 11 óra 15 perctől felfüggesztette a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét. Bővebb tájékoztatás az alábbi közleményben olvasható:

Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 12/2015 (V. 7.) számú közleménye.

Figyelem! Május 7-től lehet pályázni tanyabuszok beszerzésére!

 

2015. május 6-án hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendeletet módosító 26 /2015. (V. 6.) MvM rendelet, mely a Magyar Közlöny alábbi számában olvasható: Magyar Közlöny 2015. évi 63. szám

A jogszabály alapján 15 milliárd forintnyi összegre lehet pályázni terepjárók, valamint mikro- és kisbuszok beszerzésére.

A 2007-2013-as uniós költségvetési ciklus még fel nem használt keretéből a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztését kívánja a kormány segíteni. Azokon a településeken, ahol az alapvető közlekedési infrastruktúra fejletlen és a területi elszigeteltség valamint a társadalmi-gazdasági leszakadás veszélye fenyeget, az életminőség javítása érdekében közösségi gépjárművek beszerzésére nyílik lehetőség.

A vissza nem térítendő támogatásra települési önkormányzatok, ezek társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek pályázhatnak.

A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) kell benyújtani 2015. május 7-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18-án 18 óráig.

A támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege a rendelet mellékletében közzétett részletes műszaki leírásnak megfelelő gépjármű-kategóriák esetében:

a) terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;

b) mikrobusz I. és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint;

c) mikrobusz II. esetében legfeljebb 10 000 000 forint.

A támogatási kérelmeket kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani. A kérelmek benyújtását követően módosításra, illetve hiánypótlásra nincs lehetőség.

Részletes információk a 61/2015. (V. 6.) MVH Közlemény által módosított az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 55/2015. (IV. 24.) számú MVH Közleményben olvashatók, továbbá a 11/2015. (V. 6.) IH Közleményben

http://umvp.kormany.hu/download/1/32/f0000/IHk_2015_011_(V_06)_IHkozlemeny.pdf

Tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központi és regionális illetékességű megyei kirendeltségeinek ügyfélszolgálatán.

Segédlet - a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti szerződés minta
2015-05-06

Segédlet - az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 3. melléklete szerinti szerződés minta szerkeszthető formátumban

Számlaösszesítő betétlappal kompatibilis segédlet a támogatási összeg kiszámításához (2015. március-áprilisi időszakra vonatkozóan)
2015-05-06

B1812 betétlappal kompatibilis segédlet a támogatási összeg kiszámításához (2015. március-áprilisi időszakra vonatkozóan)

Kitöltési útmutató az Iskolatej Program elektronikus kérelem benyújtó felületekhez
2015-04-30

Kitöltési útmutató az Iskolatej Program elektronikus kérelem benyújtó felületekhez

Segédlet az óvoda-, és iskolatej támogatási összeg kiszámításához (2015. március-áprilisi időszakra vonatkozóan)
2015-04-23

Segédlet az óvoda-, és iskolatej támogatási összeg kiszámításához (2015. március-áprilisi időszakra vonatkozóan)

 

Hírek

 

Tájékoztatás az egységes kérelem keretében igényelhető anyatehéntartás támogatásokhoz benyújtandó orvosi igazolásokról
2015-05-08

Az átmeneti nemzeti anyatehéntartás, a termeléshez kötött anyatehéntartás és a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatások egyik fontos feltétele, hogy a tenyészetben lévő állománynak gümőkór-, brucellózis- és leukózismentesnek kell lennie.

Megkezdődött az anyajuhtartás és anyajuh de minimis támogatások kifizetése
2015-05-06

Május elejétől közel 2 milliárd Ft utalása kezdődődött meg több mint 5000 gazdálkodónak az anyajuhtartás és az anyajuh de minimis támogatás keretében.

Fűszerpaprika-termelők figyelem! Újra igényelhető támogatás fémzárolt vetőmag után!
2015-04-27

A fűszerpaprika-termelők az idei évben is igényelhetnek vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást a 2014. október 20. és 2015. április 10. közötti időszakban megvásárolt és – saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából – felhasznált fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni megtérítésére.

Megújult az elektronikus ügyintézés felhasználói felülete
2015-04-24

Kérjük, tanulmányozzák tájékoztatónkat!

Első kifizetési kérelem benyújtásának szabályai egyes erdészeti támogatásokban
2015-04-23

A 2014. évben egyes erdészeti jogcímekben támogatási jogosultságot szerzett ügyfelek esetében első kifizetési kérelem benyújtására a 2016-os egységes kérelem benyújtásáig lesz lehetőség. Az alábbi jogcímek esetében lesz lehetőség a 2015. év után még a 2016-os évben is első kifizetési kérelmet benyújtani:

Erdőtelepítés és SAPS támogatás együttes igénylése
2015-04-23

A Közös Agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet a 32. cikk (2) bekezdésben rendelkezik a „támogatható hektár” fogalmáról.

Változás a növénybiztosítási díjtámogatás igénylésében!
2015-04-15

A 2015-ös támogatási évben az eddigiektől eltérően a biztosítási díjtámogatás igénylése kikerült az egységes kérelemből.

 

Közlemények

 

64/2015. (V.7.) számú MVH Közlemény
2015-05-08

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

63/2015. (V. 07.) MVH Közlemény
2015-05-07


a 35/2015. (III. 06.) számú MVH Közlemény hatályon kívül helyezéséről

62/2015. (V. 07.) MVH Közlemény
2015-05-07

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás (zöldítés támogatás) kapcsán alkalmazandó műveleti napló és gazdálkodási napló vezetéséről


61/2015. (V. 6.) MVH Közlemény

2015-05-07

61/2015. (V. 6.) MVH Közlemény az 55/2015. (IV.24) MVH Közlemény módosításáról


55/2015. (IV. 24.) számú MVH Közlemény

2015-05-07

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről


60/2015. (V.5.) számú MVH Közlemény

2015-05-05

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX.9.) MVH Közlemény módosításáról


174/2014. (X. 17.) MVH közlemény

2015-04-29

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 174/2014. (X. 17.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján nyújtott kifizetés igénylésének feltételeiről


5/2015. (I. 21.) MVH közlemény

2015-04-29

a LEADER Helyi Akciócsoportok feladatellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás keretében nyújtott támogatás és kifizetés igényléséről


57/2015. (IV. 29.) számú MVH közlemény

2015-04-29

az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2015/2016. tanévi megállapodás és megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem nyomtatványainak közzétételéről


56/2015. (IV. 27.) számú MVH Közlemény

2015-04-27

Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti előzetes jóváhagyási kérelem és szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem benyújtásáról


53/2015. (IV. 22.) MVH közlemény

2015-04-23

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2015. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről


54/2015. (IV. 22.) MVH közlemény

2015-04-23

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2015. pénzügyi évben kifizethető támogatási keretösszegről


52/2015. (IV. 21.) számú MVH Közlemény

2015-04-21

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről


51/2015. (IV.17.) MVH közlemény

2015-04-17

a 2015/2016. tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre jóváhagyott szállítók közzétételéről szóló 33/2015. (II. 27.) MVH közlemény módosításáról


50/2015. (IV. 16.) számú MVH Közlemény

2015-04-16

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges 2015. évi nyomtatvány rendszeresítéséről

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen levélben foglaltak általános tájékoztatás céljára szolgálnak; amennyiben a fenti tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.