2010. évi rendes közgyűlés

 

ÉSZAK-ALFÖLDI Zöldség – Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet

4002 Debrecen, Diószegi út Tároló – telep, 01100/6. hrsz.

 

MEGHÍVÓ

 

Az ÉSZAK-ALFÖLDI Szövetkezet igazgatósága meghívja Önt mint a Szövetkezet tagját a 2011. május 27-én 10.000. órakor tartandó KÖZGYŰLÉSÉRE. A szövetkezet igazgatósága határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést 2011. május 27-én 10.30 órára összehívja, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A közgyűlés helye: Debrecen, Diószegi út Tároló telep 01100/6 hrsz., a szövetkezet székhelye

 

Napirendi pontok:

 

 1. Az Igazgatóság beszámolója a szövetkezet 2010. évi gazdálkodásáról.
  Előadó: Széll István a Szövetkezet elnöke
 2. Beszámoló a szövetkezet felügyelő bizottságának 2010. évi tevékenységéről és az igazgatóság beszámolójának véleményezése.
  Előadó: Balla Béla a Felügyelő Bizottság elnöke
 3. Könyvvizsgálói beszámoló a Szövetkezet 2010. évi gazdálkodásáról, jelentés elfogadása
  Előadó: Vida Ildikó könyvvizsgáló
 4. A beszámoló elfogadása és döntés a 2010. évi adózott eredményről.
 5. 2010. évi működési program elszámolásról szóló beszámoló, valamint a 2011. évi működési programról tájékoztatás.
  Előadó: Gulyás Imre igazgatósági tag
 6. Alapszabály módosítás.
  Előadó: Dr. Kiss Miklós ügyvéd
 7. Döntés a 2011. évi működési alap finanszírozásának módjáról, valamint a tagok hozzájárulásának mértékéről.
  Előadó: Gulyás Imre igazgatósági tag
 8. Egyebek.

 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk!

 

Az igazgatóság tájékoztatja önt, hogy a tag képviselő útján is gyakorolhatja, tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Alapszabályban meghatározott tisztséget betöltött személy, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (2 tanú által aláírt okirat) kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, azonban a képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%- át.

 

 

Debrecen, 2011. április 18.

 

Széll István

Igazgatóság elnöke