Tagdíj 2022.

 

Tisztelt Tagunk!

Mint az Ön előtt is ismert, az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Zöldség-Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet 2022.05.25. napján közgyűlést tartott.

A közgyűlés a 16/2022.05.25. számú határozatával – összhangban a hatályos alapszabály rendelkezéseivel – a 2022. évre vonatkozó működési költség fizetési kötelezettséget a tagság vonatkozásában az alábbiak szerint határozta meg:

A tag által fizetendő működési költség mértéke a tag 2022. évi, társaságunk felé történő értékesítésből származó nettó árbevételének 2%-a, de legalább 50.000.-Ft. legfeljebb pedig 500.000.-Ft.

A fenti kalkuláció alapján kiszámításra kerülő működési költség hozzájárulás a termés vételárából kerül kompenzálásra.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tagság a megtermelt termést továbbra is kizárólag társaságunk felé értékesítheti, mely elmaradásának következményeit – ideértve a közgyűlésen elhatározott működési költség minimum értékének (50.000.-Ft) külön megfizetésére vonatkozó kötelezettséget is – a tag köteles viselni.

Debrecen, 2022. 06. 01.

Tisztelettel:

     Fodor Sándor elnök