Közgyűlés - 2024. május 23.

MEGHÍVÓ

Az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Zöldség-, Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet (Cg.09-02-000521) 4002 Debrecen, Diószegi út Tároló-telep 01100/7 hrsz. szám alatti székhelyű Szövetkezet igazgatósága meghívja Önt, mint a Szövetkezet tagját a 2024. május 23-án 10.00 órakor tartandó közgyűlésére.

A közgyűlés helye:
Debrecen, Diószegi út Tároló telep 01100/7. hrsz.
(a szövetkezet székhelye)

Napirend:

 1. Az Igazgatóság beszámolója a szövetkezet 2023. évi gazdálkodásáról.
  Előadó: Fodor Sándor, a Szövetkezet elnöke
 2. Beszámoló a szövetkezet felügyelőbizottságának 2023. évi tevékenységéről és az igazgatóság beszámolójának véleményezése.
  Előadó: Nagy Dávid Pál, a Felügyelőbizottság elnöke
 3. Könyvvizsgálói beszámoló a Szövetkezet 2023. évi gazdálkodásáról, jelentés elfogadás
  Előadó: Jacsmenik Gyula kamarai tag könyvvizsgáló
 4. A beszámoló elfogadása és döntés a 2023. évi adózott eredményről.
 5. Döntés a 2024. évi működési alap finanszírozásának módjáról, valamint a működési alaphoz történő pénzügyi hozzájárulás tagi mértékéről és a TÉSZ által közvetlenül biztosított saját hozzájárulás mértékéről.
  Előadó: Fodor Sándor, a Szövetkezet elnöke
 6. Jegyzett tőke leszállítása
  Előadó: Fodor Sándor, a Szövetkezet elnöke
 7. A létesítő okirat módosítása és változásokkal egységes szerkezetbe foglalása
  Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd
 8. Egyebek
  Előadó: Fodor Sándor, a Szövetkezet elnöke

Megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk!

Az igazgatóság tájékoztatja önt, hogy a tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, azonban a képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés
helye: 4002 Debrecen, Diószegi út Tároló-telep 01100/7 hrsz.
(A Szövetkezet székhelye)
időpontja: 2023. május 27. 10:00

Tájékoztatjuk, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelen lévő szavazatok számától függetlenül határozatképes.
Csatoljuk

 • a 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetét,
 • a felügyelőbizottság véleményét a beszámolóval kapcsolatban,
 • az igazgatóság beszámolóját a 2023 gazdasági év vonatkozásában,

Tájékoztatjuk, hogy a jegyzett tőke leszállítására arra figyelemmel kerül sor, hogy a szövetkezetek az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg kötelesek a jegyzett tőkéjük változásáról dönteni az előző évi kilépések és belépések mérlegeként bekövetkező változásnak megfelelően. A jegyzett tőke a kilépésekre figyelemmel 1 080 000 Ft összeggel csökken.
Tájékoztatjuk, hogy az Alapszabály módosítására többek között a jegyzett tőke változása ad okot, amennyiben a közgyűlés azokról a jogszabályoknak megfelelő határozatokat hozza meg.

Debrecen, 2024. április 29. napján


Fodor Sándor a szövetkezet elnöke