Közgyűlés, 2015. november 26.

MEGHÍVÓ

Az ÉSZAK-ALFÖLDI Szövetkezet igazgatósága meghívja Önt mint a Szövetkezet tagját a 2015. november 26-án 10.00. órakor tartandó KÖZGYŰLÉSÉRE.A szövetkezet igazgatósága határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést 2015. május 27-án 10.30 órára összehívja, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés helye: Debrecen, Diószegi út Tároló telep 01100/6 hrsz. (A SZÖVETKEZET SZÉKHELYE)

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztatás a 2015. május 27. napján és 2015. július 17. napján megtartott közgyűléseken elhatározott módosításokkal kapcsolatos cégbírósági elutasításról, illetve a Debreceni Ítélőtábla ezzel kapcsolatos döntéséről.
  2. Döntés a cégbíróság által nem kifogásolt, de az elutasítás folytán át nem vezetett módosítások megerősítése tekintetében (felügyelő bizottsági tagok számában, könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változás, 2013. évi V. törvény /Ptk./ rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésre vonatkozó döntés meghozatala, létesítő okirat Ptk. hatálya alá történő átléptetése, szövetkezet nevének módosítása)
  3. Döntés az elutasítás indokát képező kérdésekkel összefüggésben az alapszabály – Ptk. szerinti szövegének megfelelő – módosítása tekintetében (tagság összetételével kapcsolatos rendelkezés, döntéshozatallal kapcsolatos döntés)

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk!

Az igazgatóság tájékoztatja önt, hogy a tag képviselő útján is gyakorolhatja, tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Alapszabályban meghatározott tisztséget betöltött személy, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (2 tanú által aláírt okirat) kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, azonban a képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%- át. 

 

Debrecen, 2015. november 10.

Gulyás Imre 
a szövetkezet elnöke