Közgyűlés, 2014. április 28

MEGHÍVÓ

Az ÉSZAK-ALFÖLDI Szövetkezet igazgatósága meghívja Önt mint a Szövetkezet tagját a 2014. április 28-án 10.00. órakor tartandó KÖZGYŰLÉSÉRE.A szövetkezet igazgatósága határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést 2014. április 28-án 10.30 órára összehívja, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés helye: Debrecen, Diószegi út Tároló telep 01100/6 hrsz. (A SZÖVETKEZET SZÉKHELYE)

Napirendi pontok:

 1. Az Igazgatóság beszámolója a szövetkezet 2013. évi gazdálkodásáról.
  Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke
 2. Beszámoló a szövetkezet felügyelő bizottságának 2013. évi tevékenységéről és az igazgatóság beszámolójának véleményezése.
  Előadó: Balla Béla a Felügyelő Bizottság elnöke
 3. Könyvvizsgálói beszámoló a Szövetkezet 2013. évi gazdálkodásáról, jelentés elfogadása
  Előadó: Vida Ildikó könyvvizsgáló
 4. A beszámoló elfogadása és döntés a 2013. évi adózott eredményről.
 5. 2013. évi működési program elszámolásról szóló beszámoló, valamint a 2014. évi működési programról tájékoztatás.
  Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnök.
 6. Döntés a 2014. évi működési alap finanszírozásának módjáról, valamint a tagok hozzájárulásának mértékéről.
  Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke
 7. Könyvvizsgáló választása
 8. Alapszabály módosítás.
  Előadó: Dr. Kiss Miklós ügyvéd.
 9. Egyebek.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk!

Az igazgatóság tájékoztatja önt, hogy a tag képviselő útján is gyakorolhatja, tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Alapszabályban meghatározott tisztséget betöltött személy, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (2 tanú által aláírt okirat) kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, azonban a képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%- át.

 

Debrecen, 2014. április 11.

Gulyás Imre 
a szövetkezet elnöke