Közgyűlés - 2023. május 17.

 

 

MEGHÍVÓ

Az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Zöldség-, Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet (Cg.09-02-000521) 4002 Debrecen, Diószegi út Tároló-telep 01100/6 hrsz. szám alatti székhelyű Szövetkezet igazgatósága meghívja Önt, mint a Szövetkezet tagját a 2023. május 17-én 10.00 órakor tartandó közgyűlésére.

A közgyűlés helye:

Debrecen, Diószegi út Tároló telep 01100/6. hrsz.

(a szövetkezet székhelye)

 

Napirend:

 1. Az Igazgatóság beszámolója a szövetkezet 2022. évi gazdálkodásáról.
  Előadó: Fodor Sándor, a Szövetkezet elnöke
 2. Beszámoló a szövetkezet felügyelőbizottságának 2022. évi tevékenységéről és az igazgatóság beszámolójának véleményezése.
  Előadó: Nagy Dávid Pál, a Felügyelőbizottság elnöke
 3. Könyvvizsgálói beszámoló a Szövetkezet 2022. évi gazdálkodásáról, jelentés elfogadása
  Előadó: Jacsmenik Gyula kamarai tag könyvvizsgáló
 4. A beszámoló elfogadása és döntés a 2022. évi adózott eredményről.
 5. Döntés a 2023. évi működési alap finanszírozásának módjáról, valamint a működési alaphoz történő pénzügyi hozzájárulás tagi mértékéről és a TÉSZ által közvetlenül biztosított saját hozzájárulás mértékéről.
  Előadó: Fodor Sándor, a Szövetkezet elnöke
 6. Székhelymódosítás
  Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd
 7. Jegyzett tőke leszállítása
  Előadó: Fodor Sándor, a Szövetkezet elnöke
 8. A létesítő okirat módosítása és változásokkal egységes szerkezetbe foglalása
  Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd
 9. Egyebek
  Előadó: Fodor Sándor, a Szövetkezet elnöke

 

Megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk!

Az igazgatóság tájékoztatja önt, hogy a tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, azonban a képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés

 helye:                    4002 Debrecen, Diószegi út Tároló-telep 01100/6 hrsz.

                             (A Szövetkezet székhelye)

 időpontja:            2023. május 24. 10:00

Tájékoztatjuk, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelen lévő szavazatok számától függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk, hogy a társaság székhelyének módosítására technikai okokból van szükség, figyelemmel arra, hogy a jelenleg székhelyként megjelölt 01100/6 hrsz. megszűnt, a szövetkezet ténylegesen a 01100/7 hrsz. alatt felvett, saját tulajdonú ingatlanon található meg.

Tájékoztatjuk, hogy a jegyzett tőke leszállítására arra figyelemmel kerül sor, hogy a szövetkezetek az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg kötelesek a jegyzett tőkéjük változásáról dönteni az előző évi kilépések és belépések mérlegeként bekövetkező változásnak megfelelően. A jegyzett tőke a kilépésekre figyelemmel 9.340.000 Ft összeggel csökken.

Tájékoztatjuk, hogy az Alapszabály módosítására a székhely és jegyzett tőke változása ad okot, amennyiben a közgyűlés azokról a jogszabályoknak megfelelő határozatokat hozza meg.

Debrecen, 2023. április 28. napján

Fodor Sándor 
a szövetkezet elnöke