Közgyűlés, 2020. szeptember 17.

MEGHÍVÓ

Az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Zöldség-, Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet (Cg.09-02-000521) 4002 Debrecen, Diószegi út Tároló-telep 01100/7 hrsz. szám alatti székhelyű Szövetkezet igazgatósága meghívja Önt, mint a Szövetkezet tagját a 2020. szeptmber 17-én 10.00 órakor tartandó közgyűlésére. 

A közgyűlés helye: Debrecen, Diószegi út Tároló telep 01100/6 hrsz. (a szövetkezet székhelye)

Napirend:

 1. Az Igazgatóság beszámolója a szövetkezet 2019. évi gazdálkodásáról.
  Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke

 2. Beszámoló a szövetkezet felügyelő bizottságának 2019. évi tevékenységéről és az igazgatóság beszámolójának véleményezése.
  Előadó: Balla Béla a Felügyelő Bizottság elnöke

 3. Könyvvizsgálói beszámoló a Szövetkezet 2019. évi gazdálkodásáról, jelentés elfogadása
  Előadó: Jacsmenik Gyula kamarai tag könyvvizsgáló

 4. A beszámoló elfogadása és döntés a 2019. évi adózott eredményről.

 5. 2019. évi működési program elszámolásról szóló beszámoló, valamint a 2020. évi működési programról tájékoztatás.
  Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke

 6. Könyvvizsgáló választás és az Alapszabály ehhez kapcsolódó módosítása
  Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke

 7. Egyebek
  Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd

A megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk!

Az igazgatóság tájékoztatja önt, hogy a tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, azonban a képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés

helye:              4002 Debrecen, Diószegi út Tároló-telep 01100/7 hrsz. (A Szövetkezet székhelye)

időpontja:        2020. szeptember 24. 10:00

Tájékoztatjuk, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelen lévő szavazatok számától függetlenül határozatképes.

Debrecen, 2020. augusztus 27.

Gulyás Imre 
a szövetkezet elnöke