Közgyűlés - 2022. május 25.

 

MEGHÍVÓ

Az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Zöldség-, Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet (Cg.09-02-000521) 4002 Debrecen, Diószegi út Tároló-telep 01100/7 hrsz. szám alatti székhelyű Szövetkezet igazgatósága meghívja Önt, mint a Szövetkezet tagját a 2022. május 25-én 10.00 órakor tartandó közgyűlésére.

A közgyűlés helye:
4002 Debrecen, Diószegi út Tároló telep 01100/7. hrsz.
(a szövetkezet székhelye)

Napirend:

 1. Az Igazgatóság beszámolója a szövetkezet 2021. évi gazdálkodásáról.
  Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke

 2. Beszámoló a szövetkezet felügyelő bizottságának 2021. évi tevékenységéről és az igazgatóság beszámolójának véleményezése.
  Előadó: Balla Béla a Felügyelő Bizottság elnöke

 3. Könyvvizsgálói beszámoló a Szövetkezet 2021. évi gazdálkodásáról, jelentés elfogadása
  Előadó: Jacsmenik Gyula könyvvizsgáló

 4. A beszámoló elfogadása és döntés a 2021. évi adózott eredményről.
 5.  

 6. Tisztségviselők megválasztása.
  Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd

 7. Alapszabály módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadása.
  Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd

 8. Egyebek
  Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd

 

Megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk!

Az igazgatóság tájékoztatja önt, hogy a tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, azonban a képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés helye:
             4002 Debrecen, Diószegi út Tároló-telep 01100/7 hrsz. (A Szövetkezet székhelye)

            időpontja:       2022. május 25. 10:00

Tájékoztatjuk, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelen lévő szavazatok számától függetlenül határozatképes.

Debrecen, 2022. május 5. napján

 

Gulyás Imre 
a szövetkezet elnöke