FRUITVEB 2012. / 51. naptári hét

Aktuális ágazati hírek

Összefoglaló a FruitVeB évértékelő üléséről – Stratégiai cél a 3,5 millió tonnás termés elérése

A magyar zöldség- és gyümölcságazat stratégiai célkitűzése, hogy az unió következő, 2014-2020 közötti költségvetési ciklusának végére elérhető legyen az ágazatban a 3,5 millió tonnás termésmennyiség – közölte a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke hétfőn Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztériumban tartott évzáró ülésen. Mártonffy Béla a FruitVeB évértékelő ülésén elmondta: a termelés ekkora felfuttatása mintegy 100 ezer új munkahely létrehozását is jelentené vidéken. Az idei eredmények jobbak a vártnál, a fagy és az aszály ellenére 2012-ben közepes termést, mintegy 2,4 millió tonna zöldséget-gyümölcsöt takarítottak be – mondta. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt azonban mintegy 20 százalékkal nőttek a termelői árak, mert sok területen, például a csonthéjas gyümölcsöknél jelentős volt a terméskiesés. A FruitVeB elnöke elmondta, hogy az almáskertekben ugyanakkor a kedvezőtlen időjárás nem tett akkora kárt, mint azt előzetesen várták, így a termés mennyisége az idén a tavalyi 450 ezerrel szemben mintegy 640 ezer tonna lett, ezen belül azonban jelentősen nőtt az ipari felhasználásra alkalmas gyümölcs aránya. A 2012-es gyümölcstermés összességében 888 ezer tonnára rúgott. Mártonffy Béla külön is szólt arról, hogy az ágazat fejlesztése érdekében vissza kell szorítani a feketegazdaság arányát – ugyanis vannak olyan területek, ahol ez eléri a 40-50 százalékot is -, emellett javítani kell a TÉSZ-ek működési feltételeit, valamint ösztönözni és támogatni kell a technológiai fejlesztéseket. A versenyképesség növelése érdekében pedig, amint arra lehetőség lesz, a mostani általános forgalmi adó mértékét 10 százalék körülire kell mérsékelni az ágazatban. Hozzátette: az agrárkormányzat által támogatott promóciós akciók – például a dinnyét vagy az almát népszerűsítő kampány – sikeresek voltak. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt emelte ki: a tárca kitörési pontként tekint az ágazatra, a FruitVeB-et pedig ennek megfelelően stratégiai partnerként kezeli, amit megállapodás is rögzít. Hozzáfűzte: a kormány feladata, hogy a jó, versenyképes gazdasági működéshez megteremtse az ezt lehetővé tévő jogi környezetet. Példaként hozta a szakmaközi törvény elfogadását. (MTI)

A FruitVeB évértékelő ülésen elhangzott előadás ide kattintva letölthető!

Bővebben >>

Vetésszerkezet-kalkulátor az AKG-programban részt vevő gazdálkodóknak

Vetésszerkezet-kalkulátort fejlesztett ki a Magyar Agrárkamara az Agrár-környezetgazdálkodási Program (AKG) kapcsán érintett termelők részére. Az alkalmazás segíti a gazdálkodókat a támogatás feltételeinek teljesítésében, illetve a szükséges korrekciók végrehajtásában. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet értelmében a szántóföldi célprogramok többségénél előírás a meghatározott vetésszerkezet betartása. A Gazdálkodói Információs Szolgálat (GISz) a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közreműködésével az AKG vetésszerkezeti előírások betartásának segítése, ellenőrzése céljából kifejlesztette AKG vetésszerkezet-kalkulátort (AKG-VK), amely minden MVH regisztrációs számmal rendelkező gazdálkodók számára elérhető az akg.agrarkamara.hu weboldalon. A program használatához elengedhetetlenül szükséges a felhasználói kézikönyv („Útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerinti Vetésszerkezeti Kalkulátor alkalmazásához”) alapos tanulmányozása és megértése. Az útmutató segítséget ad a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, illetve az AKG vetésváltásra vonatkozó szabályainak helyes alkalmazásához, emellett tartalmazza az egyes célprogramokat érintő vetésszerkezeti követelményeket és a nem megfelelően kialakított vetésszerkezethez kapcsolódó szankciókat is.

Bővebben >>

Januártól 50%-os kamatkedvezménnyel igényelhető Agrár Forgóeszköz Hitel

A mezőgazdaságot sújtó idei csapadékhiány erősen próbára tette az agrártermelőket, a növénytermesztőknél, az állattenyésztőknél és az élelmiszer-feldolgozóknál is komoly likviditási problémák jelentkeztek.
Ezért a kormány úgy döntött, hogy januártól az agrárvállalkozások (növénytermesztők, állattenyésztéssel és halászattal foglalkozó gazdaságok, valamint a szarvasmarha-, baromfi-, sertés- és nyúlágazatban működő termeltetők) a jelenleginél is kedvezőbb feltételekkel igényelhetnek hitelt az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram keretében. Az Agrár Forgóeszköz hitelszerződéssel már rendelkező, valamint az újonnan szerződött ügyfelek a hitelszerződésükben megjelölt esedékes kamatfizetéshez kamattámogatást vehetnek igénybe. A kamattámogatás mértéke legfeljebb az aktuális hitelkamat 50 %-a, de maximum évi 4 %-pont lehet. A vállalkozások a kamattámogatási kérelem benyújtásától számított első teljes, és az azt követő kamatidőszakok tekintetében már a kamattámogatás mértékével csökkentett kamatot fizetik meg.
A vállalkozások legkésőbb 2013. december 31-ig nyújthatnak be Agrár Forgóeszköz hitelhez kapcsolódó kamattámogatási kérelmet a finanszírozó pénzintézethez. További kedvező változás a hitelezési eljárásban, hogy az agrár forgóeszköz hitel futamideje 3 évről 6 évre változik, és azon belül egy év türelmi idő helyett 3 év türelmi idővel vehető igénybe. A gazdálkodók által igényelt hitelkamat-kedvezmény a rendelkezésre álló szabad, csekély összegű (de minimis) támogatási körbe tartozik. A szabad keret lekérdezése, zárolása, felszabadítása a pénzintézet és az MVH közötti eljárásban valósul meg. A hitel nem rendeltetésszerű felhasználását, illetve az ahhoz kapcsolódó állami támogatás jogosulatlan igénybevételét az ellenőrző hatóság szankcionálja.

Bővebben >>

NAV: egyszerűsödik a jövedékiadó-visszatérítés

Változnak a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre, valamint a szőlő- és gyümölcsültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabályok jövőre - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn. A NAV közleménye szerint a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésének jegyében a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre, illetve az ültetvények műveléséhez nyújtott de minimis támogatás érvényesítésére vonatkozó eljárások egy kérelemben előterjeszthetők lesznek, az eljárások pedig egyszerűsödnek majd. A jövedékiadó-visszatérítés során a falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás kiadása megszűnik. A munkák elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, illetve a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedékiadó-visszaigénylésről benyújtott bevallásban nyilatkozik majd. A vámhatóság az igényjogosultságot kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége keretében fogja vizsgálni. Az ellenőrzésre kiválasztott visszaigénylőknél a munkaművelet elvégzésével kapcsolatosan elektronikus úton megkeresi a mezőgazdasági szakigazgatási szervet, illetőleg a vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon belül elektronikusan válaszolnak. A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenőrizheti a TakarNet rendszerből. A mezőgazdasági termelőknek 2013. január 1-jétől papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolniuk a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat. A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző három éven belül kiállított számlával rendelkezzen - közölte a NAV. A szőlő- és gyümölcsültetvények műveléséhez nyújtott de minimis támogatási kérelmet kizárólag a tárgyévet követő évben, évente egyszer, a gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó éves bevallásban lehet benyújtani. Ezt a vámhatóság megküldi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH). A kérelmet továbbra is a hivatal bírálja el. A NAV azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó bevallást jogosulatlan visszaigénylés miatt elutasítja, akkor az ismételten benyújtott bevallás esetén a de minimis támogatási kérelem már nem érvényesíthető, mivel az elutasításról a vámhatóság értesítést küld az MVH-nak.

Bővebben >>

Fokozottan ellenőrzi a pangasius halat a hatóság

A pangasius néven forgalmazott haltermékek fokozott hatósági ellenőrzését rendelte el Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2012. december 19-én. A miniszter arra kéri a vásárlókat, hogy az ünnepi készülődés alatt is kiemelten figyeljenek arra, milyen terméket vásárolnak. Fazekas Sándor lakossági jelzések, valamint a sajtóban és az interneten elterjedt információk alapján rendelte el a kiemelt vizsgálatot. A pangasius termékek alapanyagát adó halakat távol-keleti országokban, gyakran ellenőrizetlen körülmények között tenyésztik, a hosszú szállítási lánc és a bizonytalan eredet élelmiszerbiztonsági kockázatokat jelenthet. A miniszter azt javasolja a fogyasztóknak, hogy jó minőségű, ellenőrzött, biztonságos és friss magyar halat vásároljanak. Az ellenőrzéseket végző Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) munkatársai azért dolgoznak, hogy a minőségi és az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelő áruk kerüljenek a fogyasztók kosarába, megbízhatatlan termékek ne ronthassák el az ünnepeket. A pangasius termékek kiemelt ellenőrzése 2013. január 31-ig tart.

Bővebben >>

Megrendelhető – FruitVeB évértékelő kiadvány (bulletin) 2012.

A FruitVeB az elmúlt évekhez hasonlóan 2012. év végén is publikálja évértékelő kiadványát, amelyben átfogó adatokat és elemzéseket közöl a magyar agrárgazdaság, ezen belül a zöldség-gyümölcs ágazat aktuális termelési és nemzetgazdasági helyzetéről.

A bemutatott zöldség-gyümölcsök között szerepel:

·Zöldségfélék: paprika, paradicsom, dinnyefélék, káposztafélék, gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, gumós zeller), hagymafélék, nagymagvúak (csemegekukorica, zöldborsó, zöldbab), torma, uborka

·Gombafélék

·Gyümölcsfélék: alma, körte, csonthéjasok (kajszibarack, őszibarack, szilva, cseresznye, meggy), bogyósok (szamóca, málna, szeder, ribiszke, bodza), dió

Az olvasó a kiadványból a hazai zöldség-gyümölcs ágazatban évek óta fontos szerepet betöltő marketing programokról (pl. Iskolagyümölcs Program, 3X3 Zöldség-Gyümölcs Fogyasztásösztönző Program) is tájékozódhat.

Az évértékelő kiadvány ára: 10.000 Ft +ÁFA/db

2012. december 31-ig történő megrendelés és befizetés esetén a kiadvány ára

8000 Ft + ÁFA/ db*

Az első 100 befizető ajándékba kapja a kiadvány 2011. évi mintapéldányát.

* A FruitVeB a kiadványt a befizetést követően, leghamarabb december 15-e után postázza.

Kérjük a megrendelőt kitöltve a FruitVeB címére postai úton, faxon vagy e-mailen elküldeni szíveskedjen (ez alapján küldjük a számlát a befizetéshez):

1118 Budapest, Villányi út 35-43.

Fax: +36-1-209-1697

info@fruitveb.hu

Az évértékelő kiadvány megrendelőlapja ide kattintva letölthető!

Pályázatfigyelő

Magyarország tudja tartani pozícióit az uniós agrártámogatásokban

Az Európai Unió 2014-et követő közös agrárpolitikájában (KAP) célunk, hogy Magyarország tartani tudja majd pozícióit, és arányaiban ugyanakkora szeletet hasíthat ki a közös forrásokból, mint a jelenlegi költségvetési időszakban - mondta Czerván György, agrárgazdaságért felelős államtitkár Hajdúszoboszlón. Az államtitkár a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara rendezvényét megelőző sajtótájékoztatón közölte: Magyarország 2013-ban 560 milliárd forinttal fog részesülni a közösségi agrártámogatásból, amelyből 330 milliárd forintot a területalapú támogatások tesznek ki. Ennek a célnak a megtartását tűzték ki célul, így Magyarország a KAP nettó haszonélvezője lesz, hiszen mind a lakosságszámban, mind a mezőgazdaság produktumában meglévő 2 százalékos uniós részesedése mellett az összes támogatás 3-4 százalékát szerzi meg.
Jelezte: a legnehezebbnek a vidékfejlesztési támogatások megszerzése ígérkezik. A 2014-2020-as uniós költségvetési tárgyalások sikere az ország alapvető érdeke, "továbbra is a KAP haszonélvezői közé szeretnénk tartozni" - szögezte le.
Szabó Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara átmeneti időre megbízott elnöke közölte: az információáramlás és a "pályázati papírmunka" megkönnyítésében is szeretnének segítséget nyújtani a gazdáknak.
A kötelező regisztrációt követően a korábbi 400 körüli taglétszámuk már elérte a 24 ezret - jegyezte meg. A kamara megyei szervezetének életében a következő időszak a tisztújítás miatt lesz különösen fontos, ezt követően a kamara szakmai tanácsadó testületként kíván az agráriumot érintő döntésekben részt venni.

Bővebben >>

Maradéktalanul lehívjuk az uniós agrárforrásokat

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Palkovics Péter a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elnöke közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával meghirdetett pályázatok eredményeiről, valamint a 2012. december 17-ig végrehajtott egyéb kifizetésekről. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott állattartó telepek korszerűsítése(ÁTKIV.) jogcímen 792 támogatási kérelmet hagyott jóvá az MVH  80, 9 milliárd forint összegben, melynek több  mint negyede a sertés ágazat fejlesztésére irányul. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímen 625 db támogatási kérelem jóváhagyása történt meg, melyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás összege 7,4 milliárd forint. Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen 289 db támogatási kérelemre a kötelezettségvállalás összege 5,2 milliárd forint. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal december elején indította el az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatások kifizetését. 9 513 kérelem jóváhagyását követően, eddig összesen több mint 32,5 milliárd forintot fizetett ki a Hivatal. A kifizetéskor elsőbbséget élveznek a korábban beadott, hibátlan kérelmek, melyhez a gazdálkodási naplót is benyújtották a termelők.
Az AKG intézkedések a mezőgazdaság által érintett fizikai és természeti környezet állapotának megőrzésére és javítására szolgálnak, ezzel is elősegítve a minőségi termékek előállítását. Az AKG mellett elindultak a kifizetések a kedvezőtlen adottságú területek, valamint a Natura 2000 gyepterületek támogatására is. Mindkét jogcím esetében eddig 200-200 millió forintot fizetett ki az MVH, az előbbinél 3 130, utóbbinál 2 877 kérelem jóváhagyását követően.
A kedvezőtlen adottságú területek támogatása a gazdálkodás eredményességének növelésére szolgál. A Natura 2000 területek olyan európai uniós szinten védett helyek, melyekre szigorú gazdálkodási előírások vonatkoznak. A támogatás ezek betartását segíti elő. A kifizetések január elején is több jogcímben folytatódnak, így további nagy összegű támogatásokra számíthatnak a gazdálkodók.