MVH hírlevél 112. szám, 2015. április 13.

Közlemények

47/2015. (IV.07.) számú MVH Közlemény
2015-04-08
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú MVH közlemény módosításáról

46/2015. (III.31.) számú MVH Közlemény
2015-03-31
a méhészeti járművekre 2015. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
Határidő: A támogatási kérelmet 2015. április 15. napjáig az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton kell benyújtani az alábbi címre:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1476 Budapest Pf. 407.
Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma későbbi, mint 2015. április 15., úgy a kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

45/2015 (IV.8.) számú MVH Közlemény
2015-04-08
a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról
Határidő: 2015. május 15. Az egységes kérelem a határidőt követően további 25 naptári napig, 2015. június 9. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg - minden támogatási jogcím tekintetében - munkanaponként 1 %-kal csökken. A 2015. június 9. napját követően benyújtott egységes kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

44/2015. (III. 27.) számú MVH közlemény
2015-03-27
az egyes növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról
Határidő: Kifizetési kérelmet, valamint Betétlapot havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig kizárólag postai úton lehet benyújtani, az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához az alábbi címre:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal / Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1476 Budapest Postafiók 407.
Az N0136 számú Betétlapot elektronikus úton is meg kell küldeni, az alábbi címre: novenyegeszsegugy@mvh.gov.hu

43/2015. (III. 24.) számú MVH közlemény
2015-03-24
az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről
Határidő: 2015. április 1. - június 15.

42/2015. (III. 24.) számú MVH közlemény
2015-03-24
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
Határidő: 2015. április 1. - április 30. között

41/2015. (III.20.) számú MVH közlemény
2015-03-20
a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igénybevételéről
Határidő: az egyesített támogatási-kifizetési kérelem ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon nyújtható be az MVH-hoz 2015. április 1- jétől április 30-ig.

40/2015. (III. 18.) számú MVH közleménye
2015-03-18
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2014/2015 borpiaci évben benyújtandó "Támogatási kérelem" nyomtatvány közzétételéről.
Határidő: A jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti B3053 kódszámú támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2015. április 1-je és 2015. július 15-e között kell benyújtani postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához az alábbi címre:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest Pf. 407.
A 2015. április 1-je előtt, vagy a 2015. július 15-ét követően benyújtott (postára adott) támogatási kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

39/2015. (III. 24.) MVH közlemény
2015-03-24
az egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények módosításáról

38/2015. (III. 16.) számú MVH közleménye
2015-06-16
a 2014/2015 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó költségtérítési összegek módosításáról.

37/2015. (III. 13.) számú MVH közlemény
2015-03-13
a tenyészkoca álltajóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti támogatások igényléséről és a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről.
Határidő: kérelmezőnként (támogatási évenként, ami április 1. - március 31. közötti időszak) évente egyszer, március 16. - március 31. közötti időszakban, az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések részére az alábbi címre:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal / Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1476 Budapest Pf. 407.
Határidőn túl benyújtott támogatási kérelem esetén az adott támogatási évben nem vehető igénybe támogatás.

36/2015.(III.12.) számú MVH közlemény
2015-03-12
a Tejkvóta-szabályzatról és a tejkvóta intézkedés kapcsán használatos nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 177/2011. (XII.19.) Közlemény módosításáról.
Határidő: a KAP keretében működtetett tejkvótarendszer jelenlegi formájában a 2014/2015. kvótaév végéig, azaz 2015. március 31-ig működik.
2015. március 15. után az éves kimutatásokat, illetve minden egyéb kérelmet és jelentést az MVH címére (1095 Budapest, IX. Soroksári út 22-24.; Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf.: 407.) kell benyújtani.

35/2015. (III. 06.) számú MVH közlemény
2015-03-06
a sertéshús magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről.
Határidő: Sertéshús magántárolás iránti támogatási kérelmet 2015. március 9-től, az MVH Központi Hivatalához faxon kell benyújtani:(06-1) 577-1310
A hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlást a felhívásban megjelölt módon és határnapig kell benyújtani a hiánypótlási felhívásban megjelölt fax-számra.

 

MVH hírek

 

Tájékoztató a DRB bankcsoport felszámolása következtében tett MVH intézkedésekről
2015-04-09
A felszámolás alá került BRB Buda Regionális Bank Zrt., a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt., a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban: DRB bankcsoport) pénzügyi szolgáltatói engedélyeinek visszavonásával összefüggésben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) több, az ügyfeleinek pénzügyi védelmét szolgáló intézkedést tett.
Annak érdekében, hogy a DRB bankcsoportnál vezetett számlával rendelkező ügyfeleink a részükre megítélt támogatási összegekhez akadálytalanul hozzájussanak, az MVH a DRB bankcsoportnál vezetett fizetési számlaszámokra való kifizetéseket leállította, lehetőséget teremtve ezzel az ügyfelek számára új fizetési számlaszám bejelentésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. Az új fizetési számlaszám bejelentése után a folyósítások automatikusan újraindulnak.
Az MVH a felszámolókkal egyeztetve külön eljárást alakított ki azon ügyfelei érdekében, akik hitelkapcsolatban állnak az érintett pénzintézetekkel. Ezekben az esetekben az általános gyakorlattól eltérően az ügyfél és a pénzintézet közös nyilatkozatában meghatározott összeg erejéig folyósításra kerül a támogatási összeg, vagy annak meghatározott része a felszámolás alatt álló pénzintézetnél vezetett számlaszámra, lehetővé téve ezzel ügyfeleink számára a hitelkapcsolat lezárását és új fizetési számlaszám bejelentését.
Az érintett ügyfeleink további információkat szerezhetnek a DRB bankcsoporttal kapcsolatban megtett intézkedésekről az MVH honlapján, valamint személyesen vagy telefonon keresztül az MVH ügyfélszolgálatain.

Egyszerűbb és gyorsabb lesz az Iskolatej Programmal kapcsolatos ügyintézés az MVH új elektronikus felületén.
2015-04-07
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal április 2-án szervezett nyílt napot az Iskolatej Programban kérelmezőként részt vevő szállítók és fenntartók részére. A program szabályozása és a kérelmek benyújtásának módja hamarosan változik, a szakmai rendezvény erre készítette fel a cégek és intézmények képviselőit.

Egységes Kérelem 2015 - Tájékoztató előadások
2015-04-02
Az Egységes Kérelem elektronikus felülete és a benyújtásához kapcsolódó jogszabályok jelentősen megváltoznak 2015-ben, a Hivatal a benyújtási időszak első felében (2015. április 15-ig) tájékoztató előadásokat tart, segítve ezzel a gazdákat a minél pontosabb kérelmek beadásában.

Natura 2000 fenntartási tervek készítése - utolsó kifizetési kérelem benyújtás 2015. április 1-től
2015-04-01
A Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtott támogatás igénybevételéhez 2015. április 1. és május 31. között lehet az utolsó kifizetési kérelmeket beküldeni. A kifizetés igénylésének feltételei a 174/2014 (X.17.) MVH közleményben olvashatóak.

Méhészek figyelem!
2015-04-01
Újra igényelhető támogatás a méhészek által használt gépjárművek után!
Az idei évben is igényelhet vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van. A támogatási kérelmeket április 15-ig lehet benyújtani.

Ismét benyújthatóak támogatási kérelmek szőlőültetvények szerkezetátalakítására!
2015-03-30
2015. április 1. és július 15. között újra beadhatóak a szőlőültetvények szerkezetátalakítására vonatkozó kérelmek, a jóváhagyott egyéni tervek alapján.

Megújult az elektronikus ügyintézés felhasználói felülete
2015-03-26
Kérjük, tanulmányozzák tájékoztatónkat!

Önkormányzatok is igényelhetnek koca állatjóléti támogatást!
2015-03-24
A jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése és előírt kötelezettségek vállalása mellett, az önkormányzatoknak is lehetőségük van támogatást igénybe venni.

Tejágazati szereplők, figyelem!
2015-03-23
Adatellenőrzési feladatok 2015. május 1-ig!

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az uniós támogatások szempontjából
2015-03-18
Az ügyféltájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházások igénybevételére vonatkozó - az ágazati jogszabályok miatt - megváltozó feltételeket rendszeresíti.
Az ügyféltájékoztató itt olvasható.

Új, több mint 8 és fél milliárd forintos támogatás a sertéstenyésztőknek!
2015-03-18
A sertéságazat és a sertéstenyésztők segítése érdekében új állatjóléti támogatás bevezetéséről döntött a Földművelésügyi Minisztérium (FM).
A tárca rendelete (7/2015. (III. 11.) FM rendelet) alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető a tenyészkoca, illetve a tenyésztésbe fogott süldő tartása során az előírásokon túli tartási körülmények biztosításához.
Az idei évre vonatkozó támogatási kérelmet 2015. március 16. és 2015. március 31. között kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) a 37/2015. (III. 13.) számú MVH Közlemény 1-2. számú mellékletei szerinti nyomtatványokon (N0515, N0516), az előírt mellékletek csatolásával együtt benyújtani.

Figyelem! Továbbra is fennáll a tejpiaci szereplők jelentési kötelezettsége!
2015-03-16
A tejpiaci szereplők jelentési kötelezettsége fennáll a 2014/15. kvótaévre vonatkozóan is.
A tejkvóta rendszer jelenlegi formájában a jelen kvótaév végéig, azaz 2015. március 31-ig működik.
A tejpiaci szereplők jelentési kötelezettsége azonban fennáll a 2014/15. kvótaévre vonatkozóan: az éves kimutatásokat 2015. április 1-jétől - 2015. május 14-ig, illetve minden egyéb kérelmet és jelentést, mind a termelőknek, mind a felvásárlóknak 2015. március 15-ét követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére (1476 Budapest Pf.: 407) kell benyújtani.
További információk elérhetők a www.mvh.gov.hu honlapon a 36/2015. (III.12.) számú, 177/2011. (XII.19.) Közlemény módosításáról tájékoztató MVH közleményben .

Június végéig 1, 4 milliárd forintot fizet ki az MVH elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásra
2015-03-09
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elindította a 2014. évi területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás kifizetését.
Az elfogadott területalapú támogatási kérelemmel rendelkező és a jogszabályi feltételeket teljesítő gazdáknak az MVH folyamatosan, legkésőbb 2015. június 30-ig küldi el a határozatokat és fizeti ki a megállapított támogatási összegeket.


Az MVH megkezdte az elkülönített cukortámogatás kifizetését
2015-03-09
A csaknem 1000 jogosult ügyfél 12,7 milliárd forinthoz jut a 2014. évi egységes kérelemben igényelt területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás keretében.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elindította a 2014. évi területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás kifizetését. Az MVH folyamatosan, legkésőbb 2015. június 30-ig küldi el a határozatokat és fizeti ki a megállapított támogatási összegeket.

 

Ágazati hírek

 

Kibővült az agrárkár-enyhítési rendszer
2015-04-08
A 2015. kárenyhítési évtől már az üvegházi és fóliás termesztéssel foglalkozó mezőgazdasági termelők is tagjai lehetnek a 2012-ben megreformált agrárkár-enyhítési rendszernek. Erre a termelői körre is ugyanazon - Európai Bizottság által engedélyezett - szabályok vonatkoznak, mint az agrárkár-enyhítésben régebb óta részt vevő gazdákra.

Fontos: változnak a termeléshez kötött anyatehén és hízott bika támogatások igénylésének szabályai
2015-03-27
Az Európai Bizottság március 25-én bemutatott egy várhatóan idén májusban hatályba lépő jogszabálytervezetet, amely szükségessé teszi a termeléshez kötött hízott bika és anyatehén támogatásokhoz kötődő rendeletek módosítását. Ennek következtében a támogatásokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az érintetteknek várhatóan korábban fogja tudni kifizetni.

Hasznos tudnivalók a termeléshez kötött növénytermesztési jogcímekről
2015-03-23
Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött növénytermesztési ágazatok támogatásáról.

Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött állatalapú támogatásokról
2015-03-17
Az egyes támogatási jogcímek igénylésének az alapfeltétele, hogy a mezőgazdasági termelő tárgyév június 9-én rendelkezzen 1 hektár minimális SAPS jogosult területtel vagy adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege meghaladja a száz euró értéket. Ezen szabály alapján, ha a gazdálkodónak nincsen támogatható területe a 100 euró eléréséhez várhatóan egy bika, anyatehén vagy tejhasznú tehén valamint öt anyajuh szükséges.

Megjelent a fiatal gazdák támogatásáról szóló rendelet
2015-03-18
Március 13-án jelent meg a földművelésügyi miniszter rendelete a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról. E jogcím keretében 40 évnél nem idősebb termelők igényelhetik a támogatást, amely maximum 5 éven keresztül nyújtható, legfeljebb 2020-ig. Területi felső korlátja 90 hektár, hektáronkénti összege várhatóan 67,5 euró lesz.
A támogatás igénybevételére nemcsak természetes, hanem jogi személyek is jogosultak. Ez utóbbiak esetében több dokumentumot kell az igényléskor mellékelni, illetve részletesebb magyarázatra szorul, hogy jogi személyeknél ki adhatja be a kérelmet és meddig jogosult a támogatásra.
A rendelet könnyebb értelmezhetősége érdekében az itt található, példákkal is illusztrált tájékoztató nyújt hasznos segítséget.

Megjelentek 2015 legfontosabb közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó támogatási rendeletei
2015-03-17
A Földművelésügyi Minisztérium előkészítő munkájának eredményeképpen megjelentek a Közös Agrárpolitika (KAP) Reformjának végrehajtását szolgáló, új közvetlen támogatási rendszer legjelentősebb hazai támogatási rendeletei.
1. A közvetlen támogatások igénybevételének közös szabályairól szóló rendeletben nem kizárólag a közvetlen támogatások igénybevételének alapfeltételeit rögzítették, hanem azok a tevékenységi körök is, amelyek a közvetlen támogatási jogosultságot főszabályként kizárják. A rendelet tartalmazza azt a feltételrendszert, amelyet a kizárt tevékenységi köröket folytatóknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy mégis közvetlen támogatásban részesülhessenek.
Bemutatja továbbá az ennek alátámasztására alkalmazható bizonyítási módszereket. Fontos kiemelni a rendeletnek a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek elkülönítési kötelezettségét előíró rendelkezését. A részletek itt olvashatóak.
A rendelet egyaránt alkalmazandó az egységes területalapú támogatás, a termeléshez kötött közvetlen támogatások, a mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás, a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása, valamint a mezőgazdasági kistermelők támogatása tekintetében.
2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló rendelet a zöldítés gyakorlatain túl bemutatja az uniós jogból következő, valamennyi támogatásra jogosult terület kultúrállapotban tartásának követelményeit. A korábban a Kölcsönös Megfeleltetés alatt számon tartott követelményeket a zöldítési rendelet 2.§-a tartalmazza. Bővebb információk itt.
3. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló rendelet a minisztérium által már korábban bejelentett ágazatok esetében határozza meg az igénybevétel feltételeit. A KAP reform keretében 2020-ig működő támogatási formában húshasznú anyatehén, hízott bika, tejhasznú tehén és anyajuh egyedek, továbbá rizs, cukorrépa, zöldség-gyümölcs-, valamint fehérjenövények támogatására nyílik mód.
2015-ben e jogcímekre összesen 201 millió euró, több mint 60 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez az ágazatok többségében a korábbi támogatási szintet meghaladó összegek kifizetését teszi lehetővé. Az egyes támogatásokat az egységes kérelem felületén kell majd igényelni. A kérelemhez szükséges dokumentumokat a hamarosan megjelenő egységes kérelem rendelet fogja meghatározni. Részletes tájékoztató itt érhető el.
4. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló rendelet a gazdálkodók generációváltását segíti elő, amely maximum 5 éven keresztül nyújtható, legfeljebb 2020-ig. Területi felső korlátja 90 hektár, hektáronkénti összege várhatóan 67,5 euró lesz. A támogatás igénybevételére jogosult minden olyan 40 évnél fiatalabb termelő, aki 2015-ben kezd mezőgazdasági tevékenységbe (ad be először egységes kérelmet), vagy gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre.
A támogatás kedvezményezettjei lehetnek továbbá jogi személyek is. Az irányító-döntéshozó pozícióhoz szükséges benyújtandó igazolások felsorolását a fiatal gazdákról szóló rendelet, valamint az Egységes Kérelem tartalmazza. A rendelet itt található.

Össze kell fogni a GMO-mentes mezőgazdaságért
2015-03-13
Össze kell fogni annak érdekében, hogy egész Európa genetikailag módosított organizmus-mentes (GMO-mentes) övezet legyen, hogy a mezőgazdasági termelés teljes egészében GMO-mentessé váljon - mondta Fazekas Sándor a nagyköveteknek rendezett, GMO-mentesség témájú háttérbeszélgetésen.

Újabb tanyabuszok a vidéki térségek szolgálatában
2015-03-12
Hamarosan újra pályázatot hirdet a kormány a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. A pályázaton elnyerhető támogatás jelentősen segíti helyi közlekedés feltételeinek javítását - jelentette be Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár a tanyák fejlődési lehetőségeit elemző szakmai műhelykonferencián.
A pályázatok - tervezett áprilisi - meghirdetésével a települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit szervezetek és egyházak önerő nélkül is lehetőséget kapnak a közösségi kistérségi szolgáltatás ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére.

A jó minőségű termőföld a jó minőségű élelmiszer alapfeltétele
2015-03-09
A jó minőségű termőföld a jó minőségű élelmiszer előállításának alapfeltétele, ez pedig elképzelhetetlen a termőtalaj tudatos védelme nélkül - mondta a földművelésügyi miniszter hétfőn Budapesten egy szakmai fórumon.
Fazekas Sándor az Egészséges talajok az egészséges életért című talajvédelmi konferencián hangsúlyozta: az ország talajainak minősége, főként azok termékenysége mindig fontos kérdés volt a gazdálkodók számára. Nem mindegy ugyanis, hogy fenntartható módon művelik-e a termőföldet azok, akiknek ez a gondjaira van bízva, vagy rablógazdálkodást folytatnak rajta. Magyarország ezért is értékeli nagyra, hogy az ENSZ 68. közgyűlése 2015-öt a talajok nemzetközi évének nyilvánította, felhívva a világ figyelmét e kérdés fontosságára - tette hozzá.

A magyar élelmiszeripar évtizedes lemaradása innovációval törhető meg
2015-03-05
Az innovatív, hatékony, fejlett technológiát alkalmazó élelmiszeripari vállalkozások láthatják el a lakosságot biztonságos, egészséges, kiváló minőségű hazai élelmiszerrel. Ennek érdekében a kormány jelentős, mintegy 300 milliárd forint uniós forrást tervez az ágazat fejlesztésére fordítani az elkövetkező években - jelentette be Zsigó Róbert az Innovatív Élelmiszerlánc Konferencián.
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karán rendezett tanácskozást köszöntve Dr. Görög Mihály fejlesztési rektorhelyettes úgy fogalmazott: a Kárpát-medence adta kitűnő termesztési lehetőségeket azok az innovatív, fejlődőképes, kreatív ötleteket is alkalmazó vállalkozások képesek kiaknázni, amelyek egyre nagyobb hozzáadott érték előállításával járulnak hozzá a gazdaság fejlődéséhez, így a társadalmi jólét növeléséhez.

A kertészeti ágazat fejlesztését kiemelten kezeli az agrárkormányzat
2015-03-04
A kertészeti ágazat a mezőgazdaságon belül a legmunkaigényesebb terület, 300-350 ezer család megélhetését biztosítja Magyarországon, ezért fejlesztését az agrárkormányzat kiemelten kezeli - mondta a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti ügyekért felelős államtitkára az MTI-nek szerdán, a témában tartott a szakmai fórum alkalmából.
A zöldség-gyümölcs stratégiában megfogalmazott cél az, hogy a mostani átlagosan évi 2,5 millió tonnánál 1 millió tonnával többet termeljen az ágazat. Az Európai Unióban ezek a termékek jó minőség esetén eladhatók, és a termelés bővítése magával hozhatja a foglalkoztatottság lényeges növekedését is - mondta az államtitkár.

 

Programok, érdekességek:

 

2015 a helyi termék éve - fogyasszunk minél több helyben készült élelmiszert!
2015-03-27

http://www.kormany.hu/download/7/4b/40000/tn196x108.jpg
A helyben előállított, ellenőrzött termékek iránt egyre növekszik a magyar vásárlók érdeklődése, ezt a pozitív folyamatot kívánja erősíteni a Földművelésügyi Minisztérium azzal, hogy az idei évet a Helyi termék évének nyilvánította - jelentette be Zsigó Róbert államtitkár a Magyar Ízek Húsvéti Vásáron. (Fotó: Botár Gergely)

Az év emlőse, az ürge megmentéséért dolgozik idén a Vadonleső sorozata
2015-03-27

http://www.kormany.hu/download/0/5b/40000/tn196x108.jpg
Az idei év emlőse, az ürge megmentése érdekében több népszerűsítő, szemléletformáló, ismeretterjesztő rendezvényt szervez országszerte a Földművelésügyi Minisztérium a Vadonleső program keretében. (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

Birtokba vették új otthonukat a hódok
2015-03-24

http://www.kormany.hu/download/1/e9/40000/tn196x108.jpg
A táti szigeteknél engedték szabadon a napokban befogott két hódot. A nőstényt és a hímet Komáromból, egy tó környékéről kellett elköltöztetni, mert nem csak a szigeten, hanem már a kiskertekben lévő fákat is megrágcsálták.

Egyre inkább felértékelődik a meteorológiában dolgozók szerepe
2015-03-23
A meteorológiában és társtudományaikban dolgozók szerepe mindig is felbecsülhetetlen volt, de napjainkban, amikor egyre jelentősebb éghajlati és környezeti kihívásokkal kell szembe néznünk, még inkább felértékelődik szerepük - jelentette ki V. Németh Zsolt a Meteorológiai Világnap alkalmából tartott ünnepségen.

Fotós túrák indulnak nemzeti parkjainkban
2015-03-05
http://www.kormany.hu/download/a/15/40000/tn960c720.jpg
A "Fotós túrák nemzeti parkjainkban" programsorozat keretében márciustól novemberig 15 különleges túraajánlattal várják a természet és a természetfotózás szerelmeseit a Magyar Nemzeti Parkok - jelentette be Rácz András a Varázslatos Magyarország kiállításán és díjátadó gáláján.
A Magyar Nemzeti Parkok és a Varázslatos Magyarország (VM) közös programsorozatának keretében fotóstúrára hívják az amatőr és profi természetfotósokat. A túra tempója és jellege lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy elegendő időt fordíthassanak a kívánt képek elkészítésére.
A túrákra jelentkezők természetvédelmi szakvezetés keretében, neves fotográfus közreműködésével olyan fokozottan védett területek életébe is bepillanthatnak, ahova más időszakban - az élővilág zavartalanságának biztosítása érdekében - nem juthatnak el.
A túrákról bővebb információ a www.magyarnemzetiparkok.hu/fotosturak, valamint a www.facebook.hu/MagyarNemzetiParkok oldalon található.
Fotók: Pelsőczy Csaba

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen levélben foglaltak általános tájékoztatás céljára szolgálnak; amennyiben a fenti tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.