MVH hírlevél 76. szám, 2013. június 24.

103/2013. (VI. 24.) MVH Közleménye
2013-06-24
A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és –átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján a 2012/2013 borpiaci évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről.

102/2013. (VI.24.) MVH Közlemény
2013-06-24
A történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről.

101/2013. (VI.21.) számú MVH Közlemény
2013-06-21
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.
Határidő: a kifizetési kérelmet 2013. július 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani postai úton.

100/2013. (VI. 21.) MVH Közlemény
2013-06-21
A tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételéről szóló 83/2013. (V. 16.) számú MVH Közlemény módosításáról.

99/2013. (VI. 20.) számú MVH Közlemény
2013-06-20
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről.
Határidő: a kifizetési kérelmet 2013. július 1. és 2013. július 31. között lehet benyújtani postai úton.

98/2013. (VI.19.) számú MVH közlemény
2013-06-20
Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről.
Határidő: a kifizetési kérelmet 2013. július 1. és 2013. július 31. között lehet benyújtani postai úton.

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben is be kell jelenteni az árvíz okozta károkat!
2013-06-19
A kockázatkezelési rendszer keretében nem fogadható el kárbejelentésnek az MVH- hoz benyújtandó vis maior bejelentés.

Idén is zökkenőmentesen zajlott az egységes kérelem beadása
2013-06-17
A június 10-i végső határidőig összesen 180 123 egységes kérelem érkezett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), területalapú támogatást több mint 5 millió hektárra igényeltek.