Közgyűlés 2017. május 30.

MEGHÍVÓ

Az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Zöldség-, Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet (Cg.09-02-000521) 4002 Debrecen, Diószegi út Tároló-telep 01100/7 hrsz. szám alatti székhelyű Szövetkezet igazgatósága meghívja Önt, mint a Szövetkezet tagját a 2017. május 30-án 10.00 órakor tartandó közgyűlésére.

A közgyűlés helye:

4002 Debrecen, Diószegi út Tároló telep 01100/7. hrsz. (a szövetkezet székhelye)

Napirend:

1. Az Igazgatóság beszámolója a szövetkezet 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke

2. Beszámoló a szövetkezet felügyelő bizottságának 2016. évi tevékenységéről és az igazgatóság beszámolójának véleményezése.
Előadó: Balla Béla a Felügyelő Bizottság elnöke

3. Könyvvizsgálói beszámoló a Szövetkezet 2016. évi gazdálkodásáról, jelentés elfogadása
Előadó: Jacsmenik Gyula kamarai tag könyvvizsgáló

4. A beszámoló elfogadása és döntés a 2016. évi adózott eredményről.

5. 2016. évi működési program elszámolásról szóló beszámoló, valamint a 2017. évi működési programról tájékoztatás.
Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke

6. Döntés a 2017. évi működési alap finanszírozásának módjáról, valamint a működési alaphoz történő pénzügyi hozzájárulás tagi mértékéről és a TÉSZ által közvetlenül biztosított saját hozzájárulás mértékéről.
Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke

7. Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása
Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd

8. Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd

9. A létesítő okirat módosítása és változásokkal egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd

10. Egyebek
Előadó: Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvéd

Megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk!

Az igazgatóság tájékoztatja önt, hogy a tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, azonban a képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés

            helye:              4002 Debrecen, Diószegi út Tároló-telep 01100/7 hrsz.

                                   (A Szövetkezet székhelye)

            időpontja:       2017. június 6. 10:00

Tájékoztatjuk, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelen lévő szavazatok számától függetlenül határozatképes.

Debrecen, 2017. május 4. napján

Gulyás Imre 
a szövetkezet elnöke