Közgyűlés, 2016. május 18.

MEGHÍVÓ

Az ÉSZAK-ALFÖLDI Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósága meghívja Önt mint a Szövetkezet tagját a 2016. május 18-án 10.00 órakor tartandó KÖZGYŰLÉSÉRE. 

A közgyűlés helye: Debrecen, Diószegi út Tároló telep 01100/6 hrsz. (A SZÖVETKEZET SZÉKHELYE)

Napirendi pontok:

 1. Az Igazgatóság beszámolója a szövetkezet 2015. évi gazdálkodásáról.
  Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke
 2. Beszámoló a szövetkezet felügyelő bizottságának 2015. évi tevékenységéről és az igazgatóság beszámolójának véleményezése.
  Előadó: Balla Béla a Felügyelő Bizottság elnöke
 3. Könyvvizsgálói beszámoló a Szövetkezet 2015. évi gazdálkodásáról, jelentés elfogadása
  Előadó: Jacsmenik Gyula kamarai tag könyvvizsgáló
 4. A beszámoló elfogadása és döntés a 2015. évi adózott eredményről.
 5. 2015. évi működési program elszámolásról szóló beszámoló, valamint a 2016. évi működési programról tájékoztatás.
  Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke
 6. Döntés a 2016. évi működési alap finanszírozásának módjáról, valamint a működési alaphoz történő pénzügyi hozzájárulás tagi mértékéről és a TÉSZ által közvetlenül biztosított saját hozzájárulás mértékéről.
  Előadó: Gulyás Imre a Szövetkezet elnöke
 7. Alapszabály módosítás.
  Előadó: Dr. Kiss Miklós ügyvéd
 8. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk!

Az igazgatóság tájékoztatja önt, hogy a tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Alapszabályban meghatározott tisztséget betöltött személy, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (2 tanú által aláírt okirat) kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, azonban a képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%- át. 

 

Debrecen, 2016. április 15.

Gulyás Imre 
a szövetkezet elnöke