Közgyűlés, 2015. július 17.

MEGHÍVÓ

Az ÉSZAK-ALFÖLDI Szövetkezet igazgatósága meghívja Önt mint a Szövetkezet tagját a 2015. július 17-én 10.00. órakor tartandó KÖZGYŰLÉSÉRE.

A közgyűlés helye: Debrecen, Diószegi út Tároló telep 01100/6 hrsz. (A SZÖVETKEZET SZÉKHELYE)

Napirendi pont:

  1. Alapszabály módosítása a Debreceni Törvényszék Cégbíróságának a Szövetkezet közgyűlése által 2015. május 27. napján elhatározott alapszabályi változásokkal összefüggésben benyújtott cégbírósági kérelem tekintetében.
    Előadó: Dr. Kiss Miklós ügyvéd

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítunk!

Az igazgatóság tájékoztatja önt, hogy a tag képviselő útján is gyakorolhatja, tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Alapszabályban meghatározott tisztséget betöltött személy, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (2 tanú által aláírt okirat) kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, azonban a képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%- át. 

 

Debrecen, 2015. június 30.

Gulyás Imre 
a szövetkezet elnöke

 

 Letölthető PDF dokumentum pdf icon