MVH hírlevél 104. szám, 2014. július 9

Hírek

Indul a 2014. első negyedévi sertés állatjóléti támogatások kifizetése!
2014-07-09
Befejezte a sertés ágazatban igénybe vehető 2014. I. negyedévére vonatkozó állatjóléti támogatási kérelmek érdemi bírálatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).


Újabb összegek anyajuh tartóknak!
2014-07-07
Folytatja az anyajuhtartás és anyajuh de minimis támogatások kifizetését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.


250 milliárd állattartó telepek korszerűsítésére!
2014-07-04
Állattartó telepek korszerűsítésének támogatásra mintegy 929 millió forint kifizetését hagyta jóvá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a héten.


Szőlőültetvényekre érkeznek az újabb támogatási összegek!
2014-07-03
Folytatja a szőlőültetvény szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).
Határidő: a kérelembenyújtási időszak utolsó napja 2014. július 15.


Nyúltartók figyelem: Már be lehet adni a támogatási kérelmet!
2014-07-02
Július 1-től lehet igényelni a tenyésznyulak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatását.
Határidő: támogatási kérelmet a tárgyév január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyév július 1. és július 31. közötti időszakban lehet benyújtani postai úton.


Iskolagyümölcs támogatásra is érkezik a pénz!
2014-07-02
Összesen 484,6 millió forintot fizetett ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ezen, illetve az ezt megelőző héten az Iskolagyümölcs Program keretében.


Új rendszer könnyíti az agrártámogatások kifizetését!
2014-06-26


Új informatikai rendszer segíti az agrár-kárenyhítést
2014-06-26


Új helyre költözik az MVH Baranya megyei kirendeltsége!
2014-06-26


Iskolatej támogatást fizet az MVH
2014-06-24
Az Iskolatej Program keretében összesen 263,4 millió forint támogatást fizetett ki a napokban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.


Növényi génmegőrzésre is több száz millió forint jár!
2014-06-23
Lezárult a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.


Újabb 2,2 milliárd forint érkezik a gazdák számláira!
2014-06-20
Folytatja a nemzeti kiegészítő történelmi bázis alapú támogatások kifizetéseit a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.


Nőtt az érdeklődés a díjtámogatott növénybiztosítások iránt!
2014-06-19
A támogatott növénybiztosítást értékesítő biztosító társaságok kötelező adatszolgáltatása alapján 2014-ben közel 7900 biztosított mezőgazdasági termelő rendelkezik megkötött támogatott típusú növénybiztosítási szerződéssel.


600 millió forint LEADER támogatás!
2014-06-18
Mintegy 607 millió forint támogatás kifizetését hagyta jóvá a héten a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal LEADER jogcímekre 214 ügyfél esetében.


Figyelem! Megváltoztak a baromfi és sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges nyomtatványok!
2014-06-17
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételei 2014. II. negyedévétől megváltoztak.

Közlemények

99/2014. (VI.20.) számú MVH Közlemény
2014-06-20
Az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás igényléséről.
Határidő: támogatási kérelmet 2014. július 2. - július 31. között lehet benyújtani postai úton.


98/2014. (VI 20.) számú MVH Közlemény
2014-06-20
A genetikai erő források meg őrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mez őgazdasági állatfajták megő rzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegő rzés támogatása) kifizetésének igénylésér l szóló 84/2014. (V. 26.) számú MVH Közlemény módosításáról.


97/2014. (VI.20.) számú MVH Közlemény
2014-06-20
Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről.
Határidő: kifizetési kérelmet 2014. július 1. és 2014. július 31. között lehet benyújtani postai úton.


96/2014. (VI. 19.) számú MVH Közlemény
2014-06-19
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről.
Határidő: kifizetési kérelmet 2014. július 1-jétől 2014. július 31-ig lehet benyújtani postai úton.


95/2014. (VI.18.) számú MVH Közlemény
2014-06-18
Az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás igényléséről.
Határidő: támogatási kérelmet 2014. július 2. – 2014. július 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.


94/2014 (VI.18.) számú MVH Közlemény
2014-06-18
Az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről.
Határidő: támogatási kérelmet 2014. július 2. – 2014. július 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

Tájékoztatók


Tájékoztató az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezettel kapcsolatban
2014-07-08
Tájékoztató az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezettel összefüggő H-JÉ-I-281/2014. számú határozat kapcsán az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámok módosításával kapcsolatos teendőkről