MVH hírlevél 111. szám, 2015. március 4.

Tájékoztatók

Új elnök a Mazőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal élén
2015-03-02
2015. március 1-jétől Dr. Gyuricza Csaba a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke

Megváltoztak egyes EMVA támogatásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
2015-02-27
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet.

Tájékoztatás az EMVA Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatásról
2015-02-26
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatás részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet (továbbiakban rendelet) módosult az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel.

Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank több pénzintézetet érintő döntéseivel kapcsolatos teendőkről
2015-02-25
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a BRB Buda Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-7/2015. számú végzés), a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-6/2015. számú végzés), a Dél-Dunántúli Takarék Bank ZRT. (N-JÉ-I-4/2015. számú végzés) és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-5//2015. számú végzés) engedélyeinek korlátozása és felfüggesztése miatt azon ügyfelek részére nem teljesíthet kifizetést, akik a felsorolt pénzintézeteknél rendelkeznek MVH-hoz bejelentett fizetési számlaszámmal. Az utalások újraindítása érdekében, kérjük a jelzett tájékoztatóban leírtak betartását.

Megjelent a Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyv
2015-02-13
Megjelent a Zöldítési Gazdálkodói Kézikönyv, melynek célja, hogy közérthető módon bemutassa a zöldítés alapvető követelményeit

Tájékoztató az EMVA-AKG támogatás 5. évében alkalmazott vetésszerkezeti és agrotechnikai jogkövetkezményeirő
2015-02-06
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások (AKG) szántóföldi célprogramjaiban támogatott területeken az ügyfeleknek vetésszerkezeti és agrotechnikai előírásokat is be kellett tartaniuk az 5 éves kötelezettségvállalás ideje alatt.

Újra indul a kifizetési kérelmek beadási időszaka! Figyelje híreinket, közleményeinket!
2015-02-03
Tájékoztató, az MVH jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelei számára, a 2015. február 1.– 2015. augusztus 31. közötti időszak teendőiről

Megkezdődött a méhészeti támogatások kifizetése
2015-01-26
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megkezdte a vándoroltatáshoz, valamint mézkinyeréshez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésére igényelt támogatások kifizetését

Tájékoztató az évenként kötelezően elvégzendő adategyeztetéshez
2015-01-07
Minden új elektronikus kérelem benyújtás előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése

Tájékoztató és felhívás
2015-01-06
A Magyar Vidék Hitelszövetkezetnél számlát vezető MVH ügyfelek részére

Tájékoztató a Tisza Takarékszövetkezettel kapcsolatban
2014-12-15
Tájékoztató a Tisza Takarékszövetkezettel összefüggő H-JÉ-I-548/2014. számú határozat kapcsán az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámok módosításával kapcsolatos teendőkről

 

Hírek

 

Az MVH január 30-án megkezdte a területalapú támogatások végkifizetését
2015-01-29
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) január 30-án elindította a 2014-es területalapú támogatás (SAPS) második részletének utalását

Egyre népszerűbb az iskolagyümölcs-program
2015-01-19
Az iskolagyümölcs-programban jelentős előrelépés történt tavaly, hiszen a 2014-ben folyósított mintegy 2,72 milliárd forint közel 1 milliárd forinttal haladta meg a 2013-ban kifizetett támogatások összegét.

Nő az iskolatej program népszerűsége
2015-01-19
Az iskolatej-programra közel 1 milliárd forinttal nagyobb összeget fizetett ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2014-ben, mint az előző esztendőben.

A programozási ciklus eddigi legmagasabb összegű EMVA-kifizetéseit teljesítette az MVH
2015-01-14
Az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a 2007-2013-as programozási időszak eddigi legmagasabb, 258 milliárd Ft összegű támogatás kifizetését teljesítette 2014-ben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott intézkedések esetében.

Az MVH jelentős többlettámogatásokat fizetett ki a cukorrépa-termelőknek
2015-01-13
A cukorrépa-ágazat és ezen belül a cukorrépa-termelők több, a mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kifizetett jogcím alapján összesen 13, 7 milliárd forint összegű támogatásban részesültek 2014-ben.

 

Közlemények

 

34/2015. (II. 27.) számú MVH közlemény
2015-02-27
a sovány tejpor és vaj magántárolási támogatásához kapcsolódó kérelem beadási időszak módosításáról
Határidő: 1.) Az I. Közlemény II. „A kérelem benyújtásának feltételei” elnevezésű fejezete 3. pontja az alábbiak szerint módosul: „Magántárolási támogatási kérelmet benyújtani 2015. szeptember 30-ig lehet.”
2.) A II. Közlemény II. „A kérelem benyújtásának feltételei” elnevezésű fejezete 3. pontja az alábbiak szerint módosul: „Magántárolási támogatási kérelmet benyújtani 2015. szeptember 30-ig lehet.”

33/2015. (II. 27.) MVH közlemény
2015-02-27
a 2015/2016. tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre jóváhagyott szállítók közzétételéről

32/2015. (II. 25.) számú MVH Közlemény
2015-02-25
a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: 2015. március 1. és 2015. március 31. között.

31/2015 (II.20.) számú MVH Közlemény
2015-02-20
a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2014. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek teljesítéséről
Határidő: A nyomtatvány benyújtásának helye: az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség. A nyomtatvány benyújtásának határideje: 2015. március 15., mivel azonban a benyújtási idő utolsó napja munkaszüneti napra esik, így a nyilatkozat végső benyújtási határideje 2015. március 16.

30/2015. (II. 19.) MVH Közlemény
2015-02-19
a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről
Határidő: A kifizetési kérelmet 2015. március 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani az MVHhoz.

27/2015. (II. 2.) MVH Közlemény
2015-02-02
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerinti nyomtatványok közzétételéről
Kérelembenyújtás: A támogatási kérelmet – az előírt mellékletekkel együtt – az adott borpiaci év október 5-e és a következő borpiaci év augusztus 30-a közötti időszakban, postai úton vagy személyesen az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére kell benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

26/2015. (I. 26.) számú MVH Közlemény
2015-01-26
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre – illetve az adott támogatási körre – vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

25/2015. (I. 26.) MVH közlemény

2015-01-26
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről
Határidő: az adott naptári évben elvégzett szolgáltatások után, legkésőbb az adott naptári évet követő év március 10-éig, az MVH-hoz postai úton kell benyújtania.

24/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: Jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

23/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

22/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztése jogcímre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. ejezetében foglaltak szerint a jogcímre – illetve az adott támogatási körre – vonatkozó 2 benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

21/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében
foglaltak szerint a jogcímre vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

20/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre – illetve az adott támogatási körre – vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező enyújtani.

19/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

18/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

17/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig - kell benyújtani.
2015. május 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!

16/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig - kell benyújtani.
2015. május 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!

15/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli terültekkel való nemzetközi együttműködés jogcím keretében nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

14/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímere vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

13/2015. (I. 23.) MVH Közlemény
2015-01-23
az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidők:
ÁTK. I-II. jogcím esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását
követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani. 2015. május 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!
ÁTK. III-IV. jogcím esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31. napjáig kell benyújtani, ezen időpontot követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat
be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne.

12/2015. (I. 23.) MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani

11/2015. (01.23.) MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. 2. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre – illetve az adott támogatási körre – vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

10/2015. (I. 23.) MVH Közlemény
2015-01-23
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. 2. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre – illetve az adott támogatási körre – vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

9/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. 2. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre – illetve az adott támogatási körre – vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

8/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény
2015-01-23
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Határidő: jelen benyújtási időszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszaknak minősül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb az e közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre – illetve a támogatási határozat jogerőre emelkedésének időpontjára – vonatkozó benyújtási időszakon belül kötelező benyújtani.

6/2015. (I. 22.) számú MVH Közlemény
2015-01-22
az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről
Határidő: Felhívjuk a figyelmet, hogy a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló utolsó időszak:
2015. április 1. - június 15.
Ezt követően kifizetési kérelmet már nem lehet benyújtani, abban az esetben sem, ha a beruházás megvalósítási ideje még nem telt el.

5/2015. (I. 21.) MVH közlemény
2015-01-23
a LEADER Helyi Akciócsoportok feladatellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás keretében nyújtott támogatás és kifizetés igényléséről
Határidő: Kifizetési kérelem a támogatási rendelet 11. § (5) bekezdésében meghatározott ütemezésben nyújtható be. Az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 11. § (12) bekezdése szerint legkésőbb 2015. július 31-ig lehet benyújtani!

4/2015. (I.13.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX. 9.) MVH Közlemény módosításáról
Határidő:
A Közlemény I. esetében a 2014. évi
- első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje:
2014. augusztus 1 – 2015. március 31.
- második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje:
2014. augusztus 1 – 2015. március 31.
Azon ügyfelek, akik azért nem tudják a fenti határidőben benyújtani kifizetési kérelmüket, mert támogatási kérelmük kapcsán jogorvoslati eljárás van folyamatban, 2 vagy még nem rendelkeznek elsőfokú helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, kifizetési kérelmüket az eljárás eredményétől függően (tehát jogerős helyt adó vagy részben helyt adó határozattal történő lezárás esetén):
2015. február 1 – 2015. május 31.

A Közlemény II. esetében a 2014. évi
- első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódóan:
2014. augusztus 1 - 2015. március 31.
- második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódóan:
2014. augusztus 1 - 2015. március 31.
Ha a Bemutató Üzem azért nem tudta a támogatási rendeletben szereplő határidőben benyújtani a kifizetési kérelmét, mert jogorvoslati eljárása volt folyamatban, vagy még nem rendelkezik elsőfokú helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, akkor az eljárás eredményétől függően:
2015. február 1 – 2015. május 31.

3/2015. (I. 13.) számú MVH Közlemény
2015-01-14
a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2014. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek és kötelezettségek teljesítésének mértékéről
Határidő: 2015. február 15.

 

2014. évi aktuális közlemények

 

223/2014. (XII. 19.) számú MVH Közlemény
az intervenciós vaj tárolásában való részvételről
Felajánlások benyújtása: az MVH Központi Hivatalához faxon keresztül a (+36-1)/577-1310 számra kell benyújtani, jelen közlemény 1.a) és 1.b) számú mellékletei (I0064 és I0065) szerinti, magyar nyelven kitöltött formanyomtatványon.

222/2014. (XII. 19.) számú MVH Közlemény
az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételről
Felajánlások benyújtása: az MVH Központi Hivatalához faxon keresztül a (+36-1)/577-1310 számra kell benyújtani, jelen közlemény 1.a) és 1.b) számú mellékletei (I0064 és I0065) szerinti, magyar nyelven kitöltött formanyomtatványon.

221/2014. (XII. 19.) számú MVH Közlemény
a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról
Határidő: a kérelmet 2015. január 1. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani.

220/2014. (XII. 19.) számú MVH Közlemény
2014-12-19
a sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlásáról
Határidő: a 2. számú melléklet (Sovány tejpor felvásárlás rögzített áron – Felvásárlási kérelem – I0013) és a 3. számú melléklet (Sovány tejpor felvásárlás rögzített áron – Felvásárlási kérelem betétlap – I0014 szerinti formanyomtatványok kitöltésével és annak az MVH Központi Hivatalához faxon történő  eljuttatásával lehet, 2015. január 1. és szeptember 30. napja között.

219/2014. (XII. 19.) számú MVH Közlemény
a sovány tejpor és vaj magántárolási támogatásához kapcsolódó kérelem beadási időszak módosításáról
Változások:
Az I. Közlemény II. „A kérelem benyújtásának feltételei” elnevezésű fejezete 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Magántárolási támogatási kérelmet benyújtani 2015. február 28-ig lehet.”
A II. Közlemény II. „A kérelem benyújtásának feltételei” elnevezésű fejezete 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Magántárolási támogatási kérelmet benyújtani 2015. február 28-ig lehet.”

217/2014. (XII. 19.) MVH közlemény
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2014/2015. tanévi nyomtatványok közzétételéről szóló 78/2014. (V. 14.) MVH közlemény módosításáról

216/2014. (XII. 17.) számú MVH Közlemény
2014-12-17
a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető támogatás feltételeiről és a kérelembenyújtáshoz rendszeresített formanyomtatványokról szóló 140/2012. (VIII. 31.) számú MVH Közlemény módosításáról

214/2014. (XII.15.) számú MVH Közlemény
2014-12-15
a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről szóló 102/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény módosításáról

213/2014. (XII. 12.) számú MVH Közlemény
az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet szerinti kamattámogatási és támogatás lehívási kérelemről
Benyújtás:
- kamattámogatási kérelmet a hitel futamideje alatt egy alkalommal, postai úton az alábbi címre kell benyújtani;
- a kamattámogatás lehívási kérelmet naptári negyedévente a kamat megfizetése szerinti tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig postai úton, az alábbi címre kell benyújtani.
MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.

199/2014. (XII.12.) számú MVH Közlemény
2014-12-12
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a technológiai berendezések korszerűsítése céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 106/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény módosításáról
A támogatási rendelet módosítása szerinti rendelkezés:
A támogatási rendelet módosítása alapján az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő támogatási összeg legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet benyújtani.

198/2014. (XII.12.) számú MVH Közlemény
2014-12-12
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem élelmiszeripari célú, kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 105/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény módosításáról
Határidő: az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani.
Továbbá amennyiben az ügyfél
• a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és
• határozatban megállapításra került vagy várható, hogy megállapításra kerül a jogosulatlan részvétel,
• de a műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül megvalósította, és
• ezt hitelt érdemlően igazolni is tudja és
• a megvalósított beruházás a jogszabályok által előírt feltételeknek megfelel,
abban az esetben 2015. március 31-ig benyújthatja az utolsó kifizetési kérelmét, és szankció (jogosulatlan részvétel) nem kerül alkalmazásra.

197/2014. (XII.12.) számú MVH
2014-12-12
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 104/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény módosításáról
Határidő: a támogatási rendelet I. alapján igénybe vett támogatások esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani.
Továbbá amennyiben az ügyfél
• a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával nem számolt el, és
• határozatban megállapításra került vagy várható, hogy megállapításra kerül a jogosulatlan részvétel,
• de a műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül megvalósította, és
• ezt hitelt érdemlően igazolni is tudja és
• a megvalósított beruházás a jogszabályok által előírt feltételeknek megfelel,
abban az esetben 2015. március 31-ig benyújthatja az utolsó kifizetési kérelmét, és szankció (jogosulatlan részvétel) nem kerül alkalmazásra.

194/2014. (XII.11.) számú MVH Közlemény
2014-12-12
A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről
Határidő: az ajánlat megtételét követő öt napon belül, de legkésőbb 2015. május 31.
(Mivel 2015. május 31. munkaszüneti napra esik, ezért a támogatási kérelem legkésőbb 2015. június 1. napján adható postára.)

193/2014. (XII. 11.) számú MVH Közlemény
2014-12-12
a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet szerinti támogatások lehívásáról
Támogatási kérelem benyújtása: a támogatáslehívási kérelmet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0512 számú „Mikro-, kis- és középvállalkozások kezességvállalási díjtámogatása – Támogatáslehívási kérelem” elnevezésű nyomtatványon postai úton az alábbi címre kell benyújtani:MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (cím: 1476 Budapest, Pf. 407.)
A kérelemhez elektronikus adathordozón csatolni kell jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti összesítő táblázatot.

191/2014. (XII. 8.) számú MVH Közlemény
2014-12-08
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett egyes Hitelprogramok keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitelhez, kamattámogatáshoz, valamint kezességvállaló intézmények által nyújtott intézményi kezességvállaláshoz, illetve kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódó csekély összegű támogatások támogatástartalmának nyilvántartásba vételi eljárásáról

189/2014. (XII.04.) számú MVH Közlemény
2014-12-04
A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló 178/2014. (XI.04.) MVH Közlemény módosításáról
Hatályos: Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a módosított rendelkezéseket a Vhr-t módosító 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor (2014. november 20.)folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

188/2014 (XI. 27.) számú MVH Közlemény
2015-11-27
a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről
Határidő: 2015. február 20.

186/2014. (XI. 25.) MVH Közlemény
2014-11-26
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról
Hatályos: közlemény kihirdetése napján lép hatályba és a 2014. november 1-jétől elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan alkalmazható.

 

Legfontosabb ágazati hírek

 

Tovább kell növelni a gazdaságon belül az agrárium szerepét
Az agrárium és a hozzá kötődő ágazatok a magyar gazdaság teljesítményének 20-25 százalékát adják, ezt az arányt és a vidék megbecsülését tovább kell növelni a következő években - jelentette ki a földművelésügyi miniszter csütörtökön Szolnokon, egy gazdafórumon.

Országosan is megkezdik az osztatlan közös földtulajdon felszámolását

Országosan is megkezdik az osztatlan közös földtulajdon felszámolását, mivel sikeresen zárult októberben az a mintaprogram, amely elsőként Vas megyében kezdte meg az osztatlan tulajdon megszüntetését - közölte V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára Szombathelyen.

GMO-mentes tej, hús és tojás előállítására készül Magyarország
Génmódosítás-mentes (GMO-mentes) tej, hús és tojás előállítására készül Magyarország, az ehhez szükséges első lépéseket a tej esetében már meg is tették - jelentette be a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Mezőfalvai Zrt.-nél tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Megőrizzük Magyarország GMO mentességét
Múlt héten az Európai Parlament plenáris ülésén megszavazták a GMO-k termesztésének tagállami tiltását lehetővé tevő jogszabály módosítást, amely óriási lehetőség mezőgazdaságunk, Alaptörvényben is rögzített GMO-mentességének megőrzésében.

A természetvédelem és a vidékfejlesztés egymásra épül
A természetvédelem és a vidékfejlesztés egymásra épülő és egymást erősítő feladatok - jelentette ki a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára a tárca és a Magyar Természetvédők Szövetsége konferenciáján, Budapesten.

A környezettudatos gondolkodáshoz a hulladékkezelés is hozzátartozik
A kormány elkötelezett környezetünk megóvása mellett, a környezettudatos gondolkodáshoz azonban az is hozzátartozik, hogy gondoskodjunk egy-egy termékről azután is, hogy hulladékká válik.

Egységes szemléletű erdészeti, vadászati és természetvédelmi törvények készülnek
A Földművelésügyi Minisztériummal (FM) együttműködve az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) és a vadászkamara - megkérdezve a magyar vadászokat és vadászatra jogosultakat - elkészítette a vadászati törvény koncepcióját - mondta a miniszterelnök-helyettes, az OMVV elnöke.

Több mint 17 milliárd forint közvetlen támogatás a sertéságazatnak
A meglévő 8,5 milliárd forintos sertésjóléti támogatást újabb 8,62 milliárd forintos tenyészkoca állatjóléti támogatással kiegészítve idén összesen több mint 17 milliárd forint közvetlen támogatást kapnak a sertéstartók, ami a 2014-es duplája.

 

Életmód, szabadidő, ifjúság

 

Budapesti kalandok
Havi programajánló 0-99 éves korig
E havi dupla számunkban szíves figyelmükbe ajánljuk a Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiállításait és ingyenes tárlatvezetéseit!

2015. február 28-ig lehet csatlakozni a Legszebb konyhakertek programhoz
Negyedik alkalommal lehet idén csatlakozni a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű országos programhoz, amely az otthoni kertgazdálkodást népszerűsíti, szakmai előadásokkal, fórumokkal segítve az újonnan csatlakozókat és aktív résztvevőket. Részleteket a program honlapján olvashatnak!

Az Országos Kék Kör tovább fejleszti az erdei turizmust

Az Országos Kék Kör mentén megvalósuló fejlesztések és a fenntartásukat biztosító rendszer kialakítása hozzájárul az erdőlátogatók számának további növekedéséhez - erről Bitay Márton beszélt egy, a témában rendezett workshopon február 9-én.

Folytatódnak a téli túrák a nemzeti parkokban
Különleges programokkal folytatódnak a téli túrák a nemzeti parkokban február 7-én. Tucatnyi izgalmas túra keretében egyedülálló természeti élményekkel várják az érdeklődőket az ország különböző tájain.

Teljesen megújul az agrár-felsőoktatás
Az eddiginél sokkal ésszerűbb és hatékonyabb agrárszakképzési rendszer felépítésén dolgozunk. A kormány 2020-ig tízmilliárdokat fordít a teljes magyar szakoktatás újjászervezésére. Ezen belül újra népszerűvé akarjuk tenni a fiatalok körében az agrár-felsőoktatást – hangsúlyozta Simon Attila István, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a Pannon Egyetem Georgikon Karának diploma-átadó ünnepélyén tartott köszöntőjében.

Erősödik az agrárdiplomák értéke
Az elmúlt évtized gazdasági folyamatainak fényében világosan látható, hogy szakosodott agrármérnökre, kertészmérnökre, szőlész-borász mérnökre, díszkertészeti mérnökre, biotechnológus mérnökre, és növényorvosra nemcsak hogy szükség lesz a jövőben, de ha nem hanyagolják el a szakmai továbbképzéseket, akkor a biztos kenyérkereset mellett folyamatos és értelmes alkotómunkában lehet részük – mondta Román István, agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár a Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar diplomaosztó ünnepségén.

Mesés Hetés Zöldút mintaprogram nyerte a Magyar Tájdíjat

A Mesés Hetés Zöldút mintaprogram nyerte a 2015. évi Magyar Tájdíjat, amelyet kedden adtak át a Földművelésügyi Minisztériumban. A Mesés Hetés Zöldút mintaprogram célja a magyar-szlovén országhatár által átszelt Hetés, mint néprajzi táj értékes természeti és kultúrttörténeti jellegű tájelemeinek a helyi közösségek részvételével történő felmérése, megőrzése, fenntartható hasznosítási lehetőségek feltárása.

Megépült a Tapolcai-tavasbarlang új látogatóközpontja
A világon egyedülálló a Tapolcai-tavasbarlang, amely az új, 300 millió forint uniós pénzből épült látogatóközpontnak köszönhetően az eddigi évi százezer látogatónál is többre számíthat – jelentette ki a földművelésügyi miniszter a létesítmény átadása alkalmából rendezett keddi, tapolcai ünnepségen.