MVH hírlevél 92. szám, 2014. február 25

Hírek


Egyszerűbb lett a földhasználat jogszerűségének igazolása
2014-02-21
A Minisztérium által elfogadott új jogszabály alapján nem kell földhasználati lapot benyújtania a földhasználó tulajdonosnak. Az MVH hétfőn fogja eljuttatni minden érintett gazdához azt a segédanyagot, amelyben részletes tájékoztatást kapnak az új szabályról.


Figyelem! Elindult az e-monitoring adatszolgáltatás!
2014-02-19
2014. február 17-től kezdődően március 19-ig teljesíthetik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott ügyfelek a program monitoring és a támogatások ellenőrzéséhez szükséges kiegészítő monitoring adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás kiterjed minden ügyfélre és csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé.


Új támogatási lehetőség méhészeknek!
2014-02-18
Határidő: támogatási kérelmet 2014. február 15. – 2014. március 14. között lehet benyújtani postai úton.

Közlemények


31/ 2014. (II.20.) számú MVH Közlemény
2014-02-21
A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2013. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek teljesítéséről.
Határidő: a nyomtatványt 2014. március 17-ig kell benyújtani postai úton.

30/2014. (II.20.) számú MVH Közlemény
2014-02-20
Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről.
Határidő: a kérelmet 2014. március 1. – március 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

29/2014. (II. 19.) számú MVH Közlemény
2014-02-19
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.
Határidő: a kifizetési kérelmet 2014. március 1. és 31. között kell benyújtani postai úton.

28/2014. (II. 19.) számú Közlemény
2014-02-19
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet szerinti támogatások 2012. augusztus 1-jétől történő igényléséről szóló 130/2012. (VIII. 10.) számú MVH Közlemény hatályon kívül helyezéséről.

27/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény
2014-02-17
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.
Határidő: a monitoring adatszolgáltatást 2014. február 17. és március 19. között kell benyújtani elektronikus úton.

26/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény
2014-02-17
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.
Határidő: a monitoring adatszolgáltatást 2014. február 17. és március 19. között kell benyújtani elektronikus úton.

Tájékoztatók


Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók
2014-02-24
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vételhez és változás bejelentéshez kapcsolódó nyomatványok és kitöltési útmutatók.