II. Nemzeti Érték Gála - meghívó

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelettel meghívom Önt és kedves partnerét a második alkalommal, Kisvárdán megrendezendő Nemzeti Érték Gálára.

Az esemény meghívója a mellékletben található.

Tisztelettel:

Dr. Fazekas Sándor

miniszter,

a Hungarikum Bizottság elnöke

 

Hungarikum hírlevél - 2016/1. szám

 

HUNGARIKUM HÍRLEVÉL

2016. év/1. szám

Tisztelettel köszöntjük

a Földművelésügyi Minisztérium által közreadott hírlevél olvasóit!

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt az Országgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el annak érdekében, hogy megfelelő szabályozási keretet biztosítson a magyarság egésze számára fontos értékek azonosításához, gyűjtéséhez és dokumentálásához, lehetőséget biztosítva a minél szélesebb körben való megismertetésükhöz, biztosítva megőrzésüket, védelmüket

A Hungarikum Bizottság és az annak munkáját támogató Földművelésügyi Minisztérium célja támogatni és elősegíteni az alulról építkező nemzeti értékgyűjtés, más néven „hungarikum mozgalom” ügyét és annak kiteljesedését. Kiemelten fontos, hogy ebben a folyamatban, az ún. Nemzeti Értékpiramisban egyaránt elfoglalják az őket megillető helyet az alapszintű nemzeti értékek valamint a magyarság csúcsteljesítményeiként számon tartott hungarikumok, akárcsak az országhatáron belüli és külhoni értékek. A törvény hatálybalépése óta eltelt időszakban 19 megyei értéktár és 767 települési értéktár jött létre, amelyek összesen 1352 megyei értéket és 5187 települési értéket tartanak nyilván. 

A hírlevél célja, hogy minél szélesebb körben megismerhetővé tegyük annak a munkának az eredményeit, aminek főszereplői az értékeikre méltán büszke közösségek, és ami bizonyítékul szolgál a magyar nemzet leleményességére, kreativitására, teremtő képességére és élni akarására.